باسابقه در

تعهد به مشتری

member
گروه مجمر

گروه مجمر با کسب تجربه کافی در زمینه خدمات نیروگاهی برای نیروگاههای در مقیاس کوچک(CHP )اکثر قریب به اتفاق این نمونه از نیروگاهها در ارتباط با گروه مجمر ( انجام خدمات نیروگاهی شامل تامین قطعه، اپراتوری و بهره برداری توسط این گروه) بوده اند و علاوه بر آن با توجه گسترش فعالیت های گروه مجمر و ارتباطات بسیار خوب با برند های مطرح تامین قطعات در بخش خدمات نیروگاههای بزرگ و سایر صنایع، افتخار داریم که درحوزه های پیش گفته، بتوانیم پشتیبان خوب و مطمئن باشیم(در این حوزه چند تجربه خوب همکاری هم داشته ایم).

تعهد، تخصص و تجربه رمز موفقیت است

EnglishPersian