فرم همکاری با ما

  شرکت تعاونی الکترو برق مجمر با داشتن ساختار سازمانی فعال و موثر و مسئولیت های واضح و روشن محول شده به هر فرد باعث تسریع در انجام روش های اجرایی کار می گردد. ایجاد محیط های کاری پویا و حفظ و رعایت کرامات انسانی٬ ارج نهادن به تلاش انسان ها و توسعه روحیه مشارکت جزو اهداف ما می باشد.
  شرکت الکترو برق مجمر مختص افرادی است که خواستار نهایت عملکرد بر پایه خلاقیت و نوآوری به همراه تفاهم و بهینه سازی هزینه ها در عرصه رشد شرکت می باشند.
  بر اساس توانایی ها و همت شما مسیر پیشرفت تان در شرکت تعاونی الکترو برق مجمر فراهم خواهد شد.
  داوطلبان می بایست دارای آمادگی کار به صورت شیفتی و محل پروژه یا نیروگاه با توجه به نیازهای شرکت را داشته باشند
  شرکت الکترو برق مجمر به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز خود از واجدین شرایط پس از ثبت نام الکترونیکی و بر اساس اولویت های مورد نیاز دعوت به مصاحبه می نماید.
  EnglishPersian